Korektury

Zajistíme, aby vaše texty byly stylisticky a gramaticky správné.

Ať už je účel vaší práce soukromého, obchodního nebo akademického charakteru, nedopusťte, aby vás překlep, gramatická chyba či špatně použitý výraz připravil o jeho kvalitu.

V případě, že objevíme věcné chyby a nesrovnalosti v textu (např. překlepy v datech, množství, chybějící zdroje/citace atd.) upozorníme vás na ně.

Korektury jsou prováděny rodilými mluvčími s vysokoškolským vzděláním v mateřském jazyce

Zajistíme pro vás korektury

Jazyky

České i cizojazyčné (angličtina, španělština, italština)

3 v 1

Gramatické, stylistické, i předtiskové

Krátké i rozsáhlé texty

Zajistíme pro vás korektury e-mailů, životopisů, motivačních dopisů, prezentací i akademických prácí, webových stránek, projektů, knih, aj

Formátovací/ referenční styly

Kontrola formátovacích/referenčních stylů, jako např. APA, MLA, Vancouver, Harvard, Chicago, aj

Originální text

Pokud nám zašlete ke kontrole text, který jste si nechali přeložit jinde, je důležité, abyste nám k němu přiložili i originál. Pokud by byl text zpracován nekvalitně, korektura by nemusela být možná. Texty z automatických překladačů nepřijímáme, neboť takovéto texty většinou nepotřebují korekturu, nýbrž být znovu přeloženy

Za jak dlouho vám korektury dodáme?

Do 500 slov

Korektury do 500 slov dodáme do 24 hodin bez jakéhokoli příplatku

Rozsáhlejší texty

Standardní doba pro vyhotovení rozsáhlejších textů je 5000-7500 slov/den. Toto tempo je však orientační a záleží na více faktorech jako je například obtížnost/odbornost textu. Minimální doba dodání je 3 dny od zadání objednávky

Spěcháte?

Pokud na korekturu spěcháte, je možno využít expresního termínu, tj. dodání stejného (standardního) rozsahu do 24 hodin (100% příplatek) či 48 hodin (50% příplatek)

Textové formáty

Nejčastěji pracováváme soubory MS Office, html a Pdf, ale jsme schopni pracovat i s texty v jiných formátech jako jsou např. .rtf, .odt

Cena korektur

Translations of scientific, medical, technical, legal, and many other areas. English, Italian, Spanish, Czech, Slovak